Wie zijn wij?

Zorgadviseurs.nl is een associatie van ervaren adviseurs, met een bundeling van kennis en ervaring uit verschillende disciplines en op diverse terreinen in de zorg.

Ons gemeenschappelijke doel is het ondersteunen en adviseren van de 1e- en 2e-lijns gezondheidszorg, V V&T, GGZ, jeugdhulpverlening m.b.t. strategie, visie, management en bedrijfsvoering. Tevens zijn wij gespecialiseerd in coaching van directieleden, medisch managers, vakgroepvoorzitters en zorgmanagers m.b.t. clinical leadership en het vergroten van kennis en eigen communicatieve en leiderschapsvaardigheden. Met onze werkzaamheden willen we bijdragen aan kwaliteitsverbetering, efficiency en optimalisering van bedrijfsvoering,  de inzet van teams, managers en medewerkers. 

Zorgadviseurs.nl deelt haar ervaring en wijsheid op pragmatische en persoonlijke wijze. Daarbij hebben wij oog voor de brede samenhang en complexiteit  van vraagstukken. Wij zijn in staat teams uit impasses te halen, inspiratie terug te brengen, samenwerking en communicatie te verbeteren. Door de combinatie van creativiteit, ideeënrijkdom, ervaring en deskundigheid maken wij voor organisaties en opdrachtgevers vaak het verschil.

Zorgadviseurs.nl heeft alle deskundigheden in één hand en kan naast advies ook helpen met implementatie en tijdelijke bestuurskracht.

Wij zijn gericht op het verhogen van het probleemoplossend vermogen van organisaties en anticiperen daarbij ook op maatschappelijke ontwikkelingen en trends voor de toekomst.


Trends & ontwikkelingen

  • Vakgroepen medisch specialisten zijn BV's geworden, maar moeten vaak nog bedrijfsmatig leren denken en werken. Met onze brede ervaring in vakgroepbegeleiding helpen we u hier graag mee. Meer weten? Neem dan contact op met Jacques Rodenstein.
  • Clinical Leadership door medisch managers verschilt sterk van algemeen management. Wij bieden individuele coaching aan voor medisch managers, vakgroepvoorzitters en medisch specialisten, gericht op clinical leadership en training van eigen leidinggevende en communicatieve vaardigheden. Meer weten? Kijk bij ons aanbod van diensten.
  • Verbreding taken huisartsenpraktijken en ontwikkeling van gezondheidscentra en/of 1 1/2 lijns zorg vragen om focus en keuzes. Rik Meliesie kan u helpen keuzes te maken en dilemma's te slechten.
  • Zorgfinanciering ‘van zorgenkind of grip op de zaak’.  >lees meer
  • Sociale wijkteams: oude wijn in nieuwe zakken. In de jaren 90 hebben wij het wijkgerichte werken met wijkbureaus helpen ontwikkelen. Het succes van toen wordt met de sociale wijkteams in een nieuw jasje gestoken. Wij helpen gemeenten graag met hun visieontwikkeling  en inrichtingsvragen. Meer weten? Bel Rien Kooiman of Jacques Rodenstein.
  • Diagnostische centra voor laboratoriumonderzoek (KC, MM, PA), functieonderzoek en radiologie worden centrale spil in diagnostiek van de anderhalve- en tweedelijnszorg. Wij helpen u graag bij ontwikkeling regionaal samenwerkende diagnostiek. Geïnteresseerd? Neem contact op met Jacques Rodenstein.
  • Jeugdhulpverlening: Kwaliteit en toegankelijkheid in gedrang door stelselherziening. >lees meer
  • Cliënt centraal is essentieel voor ontwikkeling van het zorgbedrijf. Maarten Imkamp is graag uw gesprekspartner voor ontwikkeling van PR, marketing en informatievoorziening.
  • Medisch specialisten worden mede-eigenaar van ziekenhuizen.